Quines polítiques hauria d’adoptar la universitat en relació a les beques dels estudiants?

17/02/2015
02:31

Via Universitària és una enquesta a partir de la qual comptem obtenir coneixement útil sobre accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, amb l'objectiu d'aportar orientacions i propostes per la definició de millors polítiques universitàries. Reflexions sobre els sistema de beques de les universitats públiques. Propostes de millora d’estudiants participants en el projecte Via Universitària. Per a més informació #viauni, info@viauniversitaria.net

Has rebut alguna beca d’ajut per part de les universitats? Creus que les universitats faciliten suficients beques o ajuts als estudiants per a sufragar les despeses de matrícula, habitatge, transport, etc. Quines són les teves propostes de millora en relació al sistema de beques dels estudiants?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que volem contestar mitjançant l'enquesta online Via Universitària que 20 universitats de la Xarxa Vives començaran a enviar als seus estudiants de grau i màster. Participa-hi!

Amb aquesta enquesta esperem generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi dels estudiants universitaris en l'actualitat. Les dades ens hauran de permetre, en última instància, fer propostes per a unes polítiques universitàries orientades a un model inclusiu, que abraci la diversitat creixent i doni les oportunitats necessàries a qui s'hi vulgui acollir.

Projecte
 
Informació relacionada
L'actual sistema de beques educatives és insuficient i no prou efectiu, beneficiant més a les classes mitjanes que a les classes baixes
27/05/2015
11:00h - 12:00h

Sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès