Quins són els impactes del programa Magnet? Innovació per combatre la segregació escolar

En aquest vídeo, Aina Tarabini presenta les principals conclusions de l'informe d'avaluació d'impactes de la fase de pilotatge del programa "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu". (Palau Macaya,  15 de gener de 2019)

La segregació escolar és un dels principals reptes educatius i socials de Catalunya. El programa Magnet: aliances per a l’èxit educatiu pretén combatre la segregació escolar a partir de la combinació de tres principis: escolarització equilibrada, innovació pedagògica i corresponsabilitat educativa.

Quins impactes té el programa Magnet en la millora de la composició social de les escoles? Com s’enfronten els centres a un procés d’innovació com el que implica Magnet? Quins són els principals elements catalitzadors del canvi?

Aquest informe recull les principals conclusions de l’avaluació de la fase pilot del programa Magnet a Catalunya i posa de manifest que la segregació escolar es pot combatre a partir d’una acció política sistèmica i multidimensional que permeti fer-hi front de forma estructural.

Podeu consultar l'informe "Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar"

Per a més informació: http://www.magnet.cat / @aliancesmagnet / #aliancesmagnet

Programa