Reportatge II Jornades Educació Avui

04/10/2014
0:04:20

Síntesi d'idees de les II Jornades Educació Avui, celebrades el 19 i 20 de febrer de 2014 al CCCB de Barcelona.

Project