Ricard Benito i Isaac Gonzàlez: demografia, planificació educativa i equitat

Isaac Gonzàlez, professor de la UOC, i Ricard Benito, professor de la UAB, es plantegen quines conseqüències pot tenir la davallada demogràfica en la configuració del mapa escolar i com es podria afavorir una planificació educativa basada en l’equitat. 

Els autors proposen apostar per una política basada en la governança de l’oferta, que planifiqui la distribució dels recursos en el territori de manera equitativa, superant la política de seguiment de la demanda, que pot tenir conseqüències segregadores.

Project