Thomas Radinger. Finançar l’educació per aconseguir equitat i eficàcia

Entrevista a Thomas Radinger, analista de l’OCDE Directorate for Education and Skills i membre de l’equip del projecte School Resources Review, realitzada a Barcelona el 4 de desembre de 2018, en el marc de l’acte “Per un ensenyament gratuït: què ha de ser gratuït en l’educació obligatòria?”.

Segons Thomas Radinger, el debat sobre el finançament de l’educació s’ha de sostenir en dues màximes: 1) el nivell d’inversió és rellevant per garantir equitat i eficàcia (bons docents, bones infrastructures, programes sòlids d’atenció a la diversitat...), però; 2) a partir d’un determinat nivell de despesa la qüestió clau és on es destinen els recursos. Dues estratègies d’inversió són particularment efectives: prioritzar l’educació infantil i sufragar els centres educatius en funció al seu perfil d’alumnat.

Aquest acte forma part del Cicle “L’educació a Catalunya: les apostes necessàries”, on debatem sobre les prioritats educatives del nostre país.

Projecte