Transicions a la secundària, antídot contra l’abandonament - Aina Tarabini i Judith Jacovkis

06/26/2019

La xacra de l’abandonament educatiu (17,1% en conjunt, 34% entre els joves estrangers i entre els fills de famílies amb baix nivell d’estudis) es reduiria dràsticament amb una bona política d’orientació a la secundària i amb una oferta post obligatòria menys polaritzada, més flexible, més híbrida i millor distribuïda en el territori. En l’actualitat, l’oferta pública de FP de grau mig és marcadament deficitària, sobretot en determinats territoris (com la ciutat de Barcelona). Alhora, la prova d’accés per passar del grau mig al grau superior de FP representa una trava per a la continuïtat dins l’itinerari professionalitzador.

Aina Tarabini i Judith Jacovkis, investigadores de la UAB, expliquen la importància d’aquest repte i proposen solucions al nivell de la planificació educativa, l’oferta formativa i l’orientació de l’alumnat.

Aquesta contribució recull els continguts principals del capítol de les mateixes autores a “Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Project
 
Related Information