Tres claus per a la millora de la formació permanent del professorat - Jaume Ametller

01/08/2019

Entrevista a Jaume Ametller, professor de la Universitat de Girona i Coordinador del MIF (Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres).

Jaume Ametller assenyala tres claus essencials per avançar a casa nostra cap a un model efectiu i sostenible de formació permanent del professorat: a) objectius formatius que combinin les necessitats dels centres i del sistema educatiu, i alhora contemplin aquelles accions que funcionen; b) situar la formació permanent i la seva avaluació al mateix centre educatiu; c) lligar la formació permanent amb la carrera professional del docent.

 L’entrevista va ser realitzada a Barcelona el 12 de juny de 2019, en el marc de l’acte “Mestres que aprenen: què funciona en la formació permanent del professorat?”.

https://www.fbofill.cat/agenda/mestre...

Acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

https://www.fbofill.cat/projectes/que...

#EduEvidències

Projecte