Webinar. Cap alumne sense orientació: com acompanyar en temps de coronavirus?

06/15/2020

Vídeo resum del webinar celebrat el 26 de maig de 2020. Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Bofill conversa amb l'Aina Tarabini, professora del Departament de Sociologia de la UAB i membre dels grups de recerca GEPS i GIPE i amb la Rosa Artigal, Directora d’Acció Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona. 

El tancament d’escoles i el seguiment telemàtic d’aquest darrer trimestre de curs ha posat en risc el vincle educatiu entre alumnes i escoles. Amb l’objectiu de minimitzar aquest risc, centres educatius i equips docents han hagut d’adaptar amb urgència les seves estratègies docents i d’avaluació. El mateix cal fer amb la funció d’orientació i acompanyament que té encomanada l’escola. 

Ja en circumstàncies “normals”, una bona part dels alumnes es perden en el seu itinerari educatiu i acaben abandonant els estudis, ja sigui per desafecció escolar o fruit d’eleccions mal fonamentades d’itineraris postobligatoris. L’any 2019, la taxa d’abandonament educatiu va tornar a pujar a Catalunya després de 10 anys de descens continuat, situant-se en el 19% dels joves entre 18 i 24 anys, una de les més altes d’Europa (mitjana europea = 10,3%). I les dades mostren que els alumnes més vulnerables –procedents de famílies amb menys estudis o d’origen estranger– tenen el doble de probabilitat d’abandonar els estudis que l’alumnat no desafavorit.

En un context de no presencialitat com l’actual (i com el que probablement tindrem en alternança el curs vinent), la funció orientadora que puguin desenvolupar els centres educatius, en col·laboració amb entitats i agents locals, està cridada a ser més necessària i determinant que mai. Altrament, pot incrementar-se el nivell de desorientació d’aquells alumnes enfrontats a prendre decisions importants en el seu itinerari formatiu.

Però, com podem desenvolupar amb èxit accions d’orientació en la situació actual d’absència de classes i pèrdua del vincle personal? Com les podem fer efectives per a l’alumnat més desafavorit, amb més risc de quedar desconnectat del centres i les seves figures d’orientació? Com garantim el seu impacte  en els moments de transició entre etapes educatives o en el trànsit de l’educació al món professional? I més enllà de la situació actual, quines lliçons podem extreure de cara a preveure models d’orientació “híbrids” per al futur? Què poden fer l’administració educativa i els centres educatius per avançar en la direcció correcta? 

Aquest webinar forma part del projecte Obrim l’educació: per un país de noves oportunitats de la Fundació Jaume Bofill.

https://obrimeducacio.cat/ #ObrimEducació

https://www.fbofill.cat/

Proyecto