Xavier Bonal: la lluita contra la desigualtat educativa

Xavier Bonal, professor de Sociologia de la UAB, es planteja per què és vital lluitar contra la desigualtat educativa i identifica quines haurien de ser les prioritats de la inversió pública per avançar en aquesta lluita.

Així, la inversió hauria de destinar-se prioritàriament a: eixamplar l’accés i la qualitat de l’educació infantil, lluitar contra la segregació i promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

#PerQueApostem

Projecte