Xavier Chavarria: Lideratge educatiu

03/28/2018

Entrevista a Xavier Chavarria, Inspector en cap d’educació a Barcelona Ciutat i president de l'European Forum on Educational Administration, celebrada a Barcelona el 22 de novembre de 2017, en el marc de l’acte “El lideratge dels centres educatius: quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?” (http://www.fbofill.cat/agenda/el-lideratge-dels-centres-educatius)

#EduEvidències 

El lideratge s’ha de poder vincular a objectius de millora dels aprenentatges acadèmics, però també dels beneficis socials i cívics de l’educació. Les direccions han de promoure projectes i entorns d’aprenentatge motivadors i enriquits, que impliquin al conjunt del professorat. Cal fer més atractiva la professió de director/a i millorar els processos de formació i selecció d’aquest càrrec. La inspecció hauria d’acompanyar aquest procés.   

Acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte Què funciona en educació, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

Proyecto