L’avaluació formativa, com i quant millora els aprenentatges de l’alumnat?

Síntesi d’evidències i aportacions

Aquest document sintetitza els resultats de l’opuscle Què funciona en educació? #9, de maig de 2018, basats en l’anàlisi de 9 revisions sistemàtiques i 5 estudis experimentals. Els resultats s’enfoquen principalment en l’educació primària i secundària. També inclou les idees principals del seminari de debat amb professionals experts celebrat al desembre de 2017.

Páginas
6
Data
2020
Proyecto
 
Novetat